Afectats pels recents temporals

Dispositiu especial d'atenció urgent


Amb l'objectiu d'ajudar i facilitar totes les gestions als clients afectats pel recents temporals, hem establert un procediment d'urgència.

Atendrem de forma personalitzada els afectats als telèfons 934 826 600 (Llar)911 146 816 (Auto), de 9 a 19 h.

Amb caràcter urgent i amb total prioritat, iniciarem la tramitació dels sinistres, el peritatge dels danys, reparacions i/o el pagament de les indemnitzacions, així com el suport i l'ajuda als assegurats en totes les gestions relacionades amb el Consorci de Compensació d'Assegurances en cas de Riscos Catastròfics.

La nostra solidaritat amb totes les persones afectades a les diferents zones de la nostra geografia.