Assegurances de Malaltia

Pot protegir el seu benestar i el de la seva família davant qualsevol imprevist, accident, malaltia…, i accedir a un món de serveis amb només una trucada.

Vol cobrar una quantitat diària si no pot treballar temporalmet, amb una assegurança de rendes o ingressos?
Si está malalt o té un accident, asseguri's uns ingressos mensuals.

Doble Previsió Personal: garanteix la quantitat diària que vostè triï en cas de no poder portar a terme la seva activitat laboral i, si vol, també per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.

Doble Previsió Personal Baremat: garanteix la quantitat diària en base a un barem que assigna un nombre de dies a cada patologia en cas de no poder portar a terme la seva activitat laboral i, si vol, també per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.