Oficines i serveis comunicacion@agrupacio.es 934826600 ES
logo Agrupació
logo Agrupació

Clinimedic Plus: si busca solucions privades ràpides en hospitalització o quiròfan i preus especials en visites mèdiques.

Visites a metges i especialistes a preus especials, hospital i quiròfan disponibles quan ho necessiti, sense esperes..

Calcula la teva assegurança de salutMés informació de la promoció

Assegurança mèdica hospitalària amb visites - Clinimedic Plus

 

És una assegurança de salut hospitalària amb visites mèdiques que li ofereix una cobertura mèdica per a proves, tractaments, intervencions quirúrgiques i hospitalització dins del nostre quadre facultatiu. Quan l'assistència sanitària es lliura en règim ambulatori, l'assegurat abona per cada acte mèdic rebut l'import que s'estableix en concepte de copagament.

Vostè disposa d'un quadre facultatiu i d'una targeta magnètica amb la qual podrà anar al metge o centre ambulatori escollit ja que aquesta targeta l'identifica com a assegurat.

Quan la assistència sanitària es lliuri en règim ambulatori, en serveis a domicili o en centres d'urgència en el casos que no requereixin una posterior hospitalització, l'assegurat abonarà per cada acte mèdic rebut l'import que estableix el "Barem d'Atenció Mèdica" en concepte de copagament.

A continuació, li indiquem els imports d'alguns actes i serveis.

VISITA EN CONSULTA Zona A Zona B
Medicina General 19,00 € 17,00 €
Pediatría 22,00 € 20,50 €
Ginecología y Obstetricia 26,00 € 24,50 €
Traumatología y cirugía ortopédica 25,00 € 23,50 €
Psiquiatría 25,50 € 23,00 €
Resto de especialidades 24,00 € 22,50 €
Urgencias Centro 62,00 € 58,00 €
Visitas domiciliarias 52,00 € 48,50 €

Zona A: Balears, Barcelona, Girona i Tarragona. Zona B: resta de territoris

El Servei d'Orientació i Atenció Mèdica, al telèfon 93 482 66 00, l'informarà del cost d'altres actes.

El límit anual per assegurat de copagaments a càrrec de l'assegurat serà de 500 €, quantitat revisable anualment.

A més, en cas d'intervenció quirúrgica i hospitalització atesa fora dels nostres centres concertats, l'assegurat percebrà una indemnització econòmica en funció d'un barem d'indemnització, sempre que la cobertura sanitària no hagi estat lliurada total o parcialment per l'entitat asseguradora.

A continuació, li indiquem els imports d'algunes indemnitzacions.

Barem d'idemnitzacions Import 
Hospitalització quirúrgica o mèdica > Per dia d'estada en clínica 150,25 €
UCI > Per dia d'estada en UCI 270,46 €
Maternitat > Part i hospitalització 811,37 €
Traumatologia i cirurgia ortopèdica > Cirurgia de la fractura d'escafoides 216,97 €
Visites
Medicina primària (medicina general, pediatria i infermeria), especialistes i visites domiciliàries (sempre que l'estat del malalt ho requereixi i hi hagi facultatius disponibles a la localitat) amb participació de l'assegurat en el cost de les mateixes.
 
Urgències
En els centres concertats si necessita ingrés hospitalari.
 
Especialitats mèdiques i quirúrgiques
Es realitzaran a criteri d'un facultatiu i amb prèvia autorització per l'entitat les següents especialitats: al·lergologiaimmunologia, anestesiologia, angiologia i cirurgia vascular, aparell digestiu, aparell respiratori (pneumologia), cardiologia, cirurgia cardíaca i hemodinàmica, cirurgia general-digestiva i coloproctologia, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia plàstica reparadora, cirurgia toràcica, dermatologia, endocrinologia i nutrició, ginecologia i obstetrícia, hematologia i hemoteràpia, medicina interna, medicina nuclear, nefrologia, neonatologia, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, oncologia mèdica, otorinolaringologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia i ortopèdia i urologia i andrologia.
 
Mitjans de diagnòstic
Mitjans de diagnòstic convencionals: anàlisis clíniques, anatomia patològica, radiodiagnòstic, mitjans de diagnòstic cardiovascular, neurofisiologia clínica, diagnòstic prenatal, proves respiratòries, proves urològiques, etc.
Mitjans de diagnòstic d'alta tecnologia i/o complexitat: radiodiagnòstic, medicina nuclear, endoscòpia digestiva i diagnòstica, fibrobroncoscòpia diagnòstica i mitjans de diagnòstic cardiovascular.
 
Mètodes terapèutics
Aerosolteràpia i ventiloteràpia, angioplàstia i valvuloplàstia, clínica del dolor, diàlisi i ronyó artificial, endoscòpia digestiva terapèutica, factors de creixement, laserteràpia, litotrícia renal, nucleotomia percutània, ortòptica, oxigenoteràpia, quimioteràpia oncològica, radioteràpia oncològica, rehabilitació i fisioteràpia (60 sessions any/assegurat), transfusions de sang i/o plasma, etc.
 
Intervencions quirúrgiques
Tota operació efectuada per un cirurgià en una sala d'operacions.
 
Hospitalització
En habitació individual amb llit per a l'acompanyant (excepte UVI i hospitalització psiquiàtrica). S'inclouen les despeses d'hospitalització, quiròfan, anestèsia, medicació, tractament i manutenció del malalt. Sense limitacions (excepte l' hospitalització psiquiàtrica: 60 dies l'any).
 
Medicina preventiva
Revisió mèdica anual, una revisió ginecològica anual, planificació familiar, estomatologia, òptica, audiologia, etc.
 
Serveis addicionals
 • Segina opinió mèdica internacional.
 • Orientació mèdica telefònica 24 hores al dia, 365 dies l'any.
 • Servei telefònic d'assessorament legal i social.
 • Preparació al part.
 • Utilització del làser en: oftalmologia, otorinolaringologia, urologia, coloproctologia i ginecologia.
 • Assistència en viatge: cobertura de fins a 12.000 € de despeses mèdiques i farmacèutiques a l'estranger.
 • Psicologia: 15 visites gratuïtes l'any.
 • Podologia: 5 visites gratuïtes l'any.
 • Ajudes a la convalescència: en cas d'hospitalització per cirurgia de 7 dies o més, pot accedir de forma gratuïta a 1 mes del Servei de Teleassistència i 10 hores del Servei d'Ajuda a Domicili.
 • Pròtesis. Seran per compte de l'entitat: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de maluc, pròtesis de bypass vascular, pròtesis de lent intraocular, pròtesis mamàries i pròtesis internes traumatològiques i amb un límit de 6.000 €.
 • Serveis amb cost per a l'assegurat: òptica, audiologia, dietètica, recuperació post part, cirurgia refractiva i conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical.

És el període temps durant el qual no estan en vigor algunes de les garanties de la pòlissa, comptat a partir de la data d'efecte d'alta de l'assegurat a la pòlissa.

A continuació, li indiquem els períodes de carència.

Períodes de carència Mesos
Intervencions quirúrgiques i hospitalització 6 mesos
Mitjans de diagnòstic d'alta tecnologia 6 mesos
Mètodes terapèutics 6 mesos
Lligadura de trompes i vasectomia 6 mesos
Cost de les pròtesis (no de la seva col·locació) 6 mesos
Assistència a parts 8 mesos
Tractament quimioteràpic ambulatori 10 mesos
Tractament de reproducció assistida 36 mesos

Tots aquests períodes de carència s'anul·laran en cas d'urgència vital sobrevinguda i diagnosticada després de l'alta de l'assegurat o si prové d'una altra companyia. Excepte part (8 mesos) i quimioteràpia ambulatòria (10 mesos).

 

Qualsevol persona física resident a Espanya amb edat mínima de 18 anys.
Assegurats:

 • Contractació individual: entre 3 i 64 anys.
 • Contractació familiar: de 0 a 70 anys (La mitjana d'edat dels assegurats no podrà ser superior als 64 anys).


 • Mensual
 • Trimestral: descompte del 2%
 • Semestral: descompte del 3%
 • Anual: descompte del 5%

 


Consulta on-line el nostre complet quadre facultatiu, hospitalari i de serveis

Més de 39.000 especialistes i professionals sanitaris, incloent més de 2.000 metges de medicina general, més de 1.500 pediatres, més de 2.000 ginecòlegs... i prop de 180 clíniques i 200 centres mèdics perquè sempre tinguis molt a prop l'assistència que necessitis.

Veure quadre mèdic

Documents d'interès

 

Calcula el preu Contacta