Assegurança mèdica hospitalària amb visites

seguro salud hospitalario visitas medicas

Clinimedic Plus: si busca solucions privades ràpides en hospitalització o quiròfan i preus especials en visites mèdiques.

Què és

Què cobreix

Carències

Gestor Personal de Salut

És una assegurança de salut hospitalària amb visites mèdiques que li ofereix una cobertura mèdica per a proves, tractaments, intervencions quirúrgiques i hospitalització dins del nostre quadre facultatiu. Quan l'assistència sanitària es lliura en règim ambulatori, l'assegurat abona per cada acte mèdic rebut l'import que s'estableix en concepte de copagament.

Com funciona

Vostè disposa d'un quadre facultatiu i d'una targeta magnètica amb la qual podrà anar al metge o centre ambulatori escollit ja que aquesta targeta l'identifica com a assegurat.

Quan la assistència sanitària es lliuri en règim ambulatori, en serveis a domicili o en centres d'urgència en el casos que no requereixin una posterior hospitalització, l'assegurat abonarà per cada acte mèdic rebut l'import que estableix el "Barem d'Atenció Mèdica" en concepte de copagament.

A continuació, li indiquem els imports d'alguns actes i serveis.

VISITA EN CONSULTA Zona A Zona B
Medicina General 19,00 € 17,00 €
Pediatria 22,00 € 20,50 €
Ginecologia i Obstetrícia 26,00 € 24,50 €
Traumatologia i cirurgia ortopèdica 25,00 € 23,50 €
Psiquiatria 25,50 € 23,00 €
Resta d'especialitats 24,00 € 22,50 €
Urgències Centre 62,00 € 58,00 €
Visites domiciliàries 52,00 € 48,50 €

Zona A: Balears, Barcelona, Girona i Tarragona. Zona B: resta de territoris

El Servei d'Orientació i Atenció Mèdica, al telèfon 93 482 66 00, l'informarà del cost d'altres actes.

El límit anual per assegurat de copagaments a càrrec de l'assegurat serà de 500 €, quantitat revisable anualment.

A més, en cas d'intervenció quirúrgica i hospitalització atesa fora dels nostres centres concertats, l'assegurat percebrà una indemnització econòmica en funció d'un barem d'indemnització, sempre que la cobertura sanitària no hagi estat lliurada total o parcialment per l'entitat asseguradora.

A continuació, li indiquem els imports d'algunes indemnitzacions.

Barem d'idemnitzacions Import   
Hospitalització quirúrgica o mèdica > Per dia d'estada en clínica 150,25 €
UCI > Per dia d'estada en UCI 270,46 €
Maternitat > Part i hospitalització 811,37 €
Traumatologia i cirurgia ortopèdica > Cirurgia de la fractura d'escafoides 216,97 €

Formes de pagament

Vostè podrà escollir la forma de pagament que més li convingui i es beneficiarà de descomptes importants.
Mensual, trimestral (descompte del 2%), semestral (descompte del 3%) i anual (descompte del 5%).
A més, també obtindrà descomptes per contractació familiar a partir de 2 assegurats.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya amb edat mínima de 18 anys.
Assegurats:

 • Contractació individual: entre 3 i 64 anys.
 • Contractació familiar: de 0 a 70 anys (La mitjana d'edat dels assegurats no podrà ser superior als 64 anys).
Visites
Medicina primària (medicina general, pediatria i infermeria), especialistes i visites domiciliàries (sempre que l'estat del malalt ho requereixi i hi hagi facultatius disponibles a la localitat) amb participació de l'assegurat en el cost de les mateixes.
 
Urgències
En els centres concertats si necessita ingrés hospitalari.
 
Especialitats mèdiques i quirúrgiques
Es realitzaran a criteri d'un facultatiu i amb prèvia autorització per l'entitat les següents especialitats: al·lergologiaimmunologia, anestesiologia, angiologia i cirurgia vascular, aparell digestiu, aparell respiratori (pneumologia), cardiologia, cirurgia cardíaca i hemodinàmica, cirurgia general-digestiva i coloproctologia, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia plàstica reparadora, cirurgia toràcica, dermatologia, endocrinologia i nutrició, ginecologia i obstetrícia, hematologia i hemoteràpia, medicina interna, medicina nuclear, nefrologia, neonatologia, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, oncologia mèdica, otorinolaringologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia i ortopèdia i urologia i andrologia.
 
Mitjans de diagnòstic
Mitjans de diagnòstic convencionals: anàlisis clíniques, anatomia patològica, radiodiagnòstic, mitjans de diagnòstic cardiovascular, neurofisiologia clínica, diagnòstic prenatal, proves respiratòries, proves urològiques, etc.
Mitjans de diagnòstic d'alta tecnologia i/o complexitat: radiodiagnòstic, medicina nuclear, endoscòpia digestiva i diagnòstica, fibrobroncoscòpia diagnòstica i mitjans de diagnòstic cardiovascular.
 
Mètodes terapèutics
Aerosolteràpia i ventiloteràpia, angioplàstia i valvuloplàstia, clínica del dolor, diàlisi i ronyó artificial, endoscòpia digestiva terapèutica, factors de creixement, laserteràpia, litotrícia renal, nucleotomia percutània, ortòptica, oxigenoteràpia, quimioteràpia oncològica, radioteràpia oncològica, rehabilitació i fisioteràpia (60 sessions any/assegurat), transfusions de sang i/o plasma, etc.
 
Intervencions quirúrgiques
Tota operació efectuada per un cirurgià en una sala d'operacions.
 
Hospitalització
En habitació individual amb llit per a l'acompanyant (excepte UVI i hospitalització psiquiàtrica). S'inclouen les despeses d'hospitalització, quiròfan, anestèsia, medicació, tractament i manutenció del malalt. Sense limitacions (excepte l' hospitalització psiquiàtrica: 60 dies l'any).
 
Medicina preventiva
Revisió mèdica anual, una revisió ginecològica anual, planificació familiar, estomatologia, òptica, audiologia, etc.
 
Serveis addicionals
 • Segina opinió mèdica internacional.
 • Orientació mèdica telefònica 24 hores al dia, 365 dies l'any.
 • Servei telefònic d'assessorament legal i social.
 • Preparació al part.
 • Utilització del làser en: oftalmologia, otorinolaringologia, urologia, coloproctologia i ginecologia.
 • Assistència en viatge: cobertura de fins a 12.000 € de despeses mèdiques i farmacèutiques a l'estranger.
 • Psicologia: 15 visites gratuïtes l'any.
 • Podologia: 5 visites gratuïtes l'any.
 • Ajudes a la convalescència: en cas d'hospitalització per cirurgia de 7 dies o més, pot accedir de forma gratuïta a 1 mes del Servei de Teleassistència i 10 hores del Servei d'Ajuda a Domicili.
 • Pròtesis. Seran per compte de l'entitat: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de maluc, pròtesis de bypass vascular, pròtesis de lent intraocular, pròtesis mamàries i pròtesis internes traumatològiques i amb un límit de 6.000 €.
 • Serveis amb cost per a l'assegurat: òptica, audiologia, dietètica, recuperació post part, cirurgia refractiva i conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical.

És el període temps durant el qual no estan en vigor algunes de les garanties de la pòlissa, comptat a partir de la data d'efecte d'alta de l'assegurat a la pòlissa.

A continuació, li indiquem els períodes de carència.

Períodes de carència Mesos
Intervencions quirúrgiques i hospitalització 6 mesos
Mitjans de diagnòstic d'alta tecnologia 6 mesos
Mètodes terapèutics 6 mesos
Lligadura de trompes i vasectomia 6 mesos
Cost de les pròtesis (no de la seva col·locació) 6 mesos
Assistència a parts 8 mesos
Tractament quimioteràpic ambulatori 10 mesos

Tots aquests períodes de carència s'anul·laran en cas d'urgència vital sobrevinguda i diagnosticada després de l'alta de l'assegurat o si prové d'una altra companyia. Excepte part (8 mesos) i quimioteràpia ambulatòria (10 mesos).

El Gestor Personal de Salut és una eina d'autogestió de la salut, orientada a la salut i el benestar de les persones, que serveix per gestionar de forma fàcil i personalitzada la salut en qualsevol lloc i en qualsevol moment. En definitiva, una eina per organitzar, controlar, recordar, guardar i crear tot allò relacionat amb la salut.

Què ofereix

 • Historial mèdic (dades, informes...)
 • Calendari (revisions, vacunacions...)
 • Tractaments (medicaments, dosis...)
 • Reptes saludables (nutrició, exercici, tabac...)
 • Informació per a emergències i molt més

Com accedir

Pot acceder al Gestor Personal de Salut des de l'àrea privada e-Client d'Agrupació.

Si vostè encara no disposa d'accés, registri's i li facilitarem les seves claus personals perquè pugui beneficiar-se dels serveis que posem a l'abast dels clients.

Podrà realitzar diferents consultes i gestions relacionades amb els seus productes d'una forma còmoda, ràpida i senzilla.