Assegurança mèdica hospitalària amb visites

seguro salud hospitalario visitas medicas

Clinimedic Plus: si busca solucions privades ràpides en hospitalització o quiròfan i preus especials en visites mèdiques.

Què és

Què cobreix

Gestor Personal de Salut

És una assegurança de salut hospitalària amb visites mèdiques que li ofereix una cobertura mèdica d'exploracions, tractaments, intervencions quirúrgiques i hospitalització dins del nostre quadre facultatiu. La resta d'actes recullen la participació de l'assegurat, en concepte de copagament, en el seu cost.

A més, en cas d'intervenció quirúrgica i hospitalització ateses fora dels nostres centres concertats, percebrà una indemnització econòmica en funció d'un barem d'indemnització.

Com funciona

Vostè disposa d'un quadre facultatiu i d'una targeta magnètica amb la qual podrà anar al metge o centre ambulatori escollit, sense talonaris ni tràmits per obtenir autoritzacions, ja que aquesta targeta l'identifica com a assegurat.

Per als actes en què l'assegurat participa en el cost s'estableix el barem d'Atenció Mèdica.

El límit anual per assegurat dels copagaments a càrrec de l'assegurat serà de 500 euros, quantitat revisable anualment.

Formes de pagament

 • Mensual
 • Trimestral: descompte del 2%
 • Semestral: descompte del 3%
 • Anual: descompte del 5%

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya amb edat mínima de 18 anys.

Assegurats:
 • Contractació individual: entre 3 i 64 anys
 • Contractació familiar: de 0 a 70 anys1
1 La mitjana d'edat dels assegurats no podrà ser superior als 64 anys.
Visites
Medicina general, pediatria, especialistes, infermeria i visites domiciliàries (sempre que l'estat del malalt ho requereixi i hi hagi facultatius disponibles a la localitat) amb participació de l'assegurat en el cost de les mateixes
 
Mitjans de diagnòstic
Anàlisis clíniques, radiologia, doppler cardíac, ecografíes, etc.
Amb carència de 6 mesos: arteriografia digital, ergometria, hemodinàmica vascular, holter, densitometria òssia, TAC, medicina nuclear, ressonància magnètica nuclear, tomografia per emissió de positrons (PET).
En tot cas, els contrastos radiològics seran a carrec de l'entitat.
 
Mètodes terapèutics
Amb carència de 6 mesos: laserteràpia oftàlmica i en cirurgia d'amígdales i adenoides, nucleotomia percutània, radioteràpia oncològica, electroradioteràpia, diàlisi i ronyó artificial i litotrícia renal.
 
Quimioteràpia oncològica en hospital de dia
Amb carència de 12 mesos: quimioteràpia oncològica en règim d'hospital de dia.
 
Rehabilitació
35 sessions any/assegurat.
 
Urgències
En els centres concertats si necessita ingrés hospitalari.
 
Revisió ginecològica
Una revisió anual.
 
Planificació familiar
Lligadura de trompes i vasectomia, amb carència de 6 mesos.
 
Part
Assistència, medicació a la clínica i anestèsia, amb carència de 8 mesos, excepte en els casos d'urgència (prematurs o distòcics). S'inclou la preparació al part.
 
Intervencions quirúrgiques
Tota operació efectuada per un cirurgià en una sala d'operacions, amb carència de 6 mesos (excepte en els casos d'urgència vital).
 
Hospitalització
En habitació individual amb llit per a l'acompanyant (excepte UVI i hospitalització psiquiàtrica), amb carència de 6 mesos. S'inclouen les despeses d'hospitalització, quiròfan, anestèsia, medicació, tractament i manutenció del malalt. Sense limitacions (excepte l' hospitalització psiquiàtrica: 40 dies l'any).
 
Ajudes a la convalescència 
En cas d'hospitalització per cirurgia de 7 dies o més, pot accedir de forma gratuïta a:
 • 1 mes de Servei de Teleassistència.
 • 10 hores de Servei d'Ajuda a Domicili.
 
Pròtesis
Seran per compte de l'entitat: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de maluc, pròtesis de by-pass vascular, pròtesis de lent intraocular, pròtesis mamàries i pròtesis internes traumatològiques i amb 6.000 € de límit econòmic.
 
Psicologia
L'assegurat té accés a 5 sessions presencials assistència psicològica, a través de professionals del quadre mèdic de l'entitat, (serà necessària la prescripció per part de Psiquiatra o pediatre).
Addicionalment, té accés a l'assistència psicològica telefònica, a la que pot accedir les 24 hores del dia.
 
Podologia
Limitada a un màxim de cinc actes anuals, en els quals s'inclouen la primera visita, control terapèutic, quiropòdia, fotopodograma, tractaments càustics o de crioteràpia de les berrugues / papil·lomes així com la onicocriptosi, quedant expressament exclosos els estudis ergodinàmics (estudi de la marxa).
 
Tots els períodes de carència s'anul·laran en cas d'urgència vital sobrevinguda i diagnosticada després de l'alta de l'assegurat o si l'assegurat ve d'una altra companyia. Excepte part (8 mesos) i quimioteràpia ambulatòria (12 mesos).
 
Altres cobertures 
 • Segina opinió mèdica internacional.
 • Orientació mèdica telefònica 24 hores al dia, 365 dies l'any.
 • Barem d'indemnització fora del quadre mèdic.
 • Servei de conservació de les cèl·lules mare del cordó umbilical durant 25 anys i a preus especials.
 • Revisió mèdica preventiva anual.
 • Ús de tecnologia làser en:
  • oftalmologia (làser argó i Yag).
  • cirurgia d'amígdales, adenoides, cirurgia de cornets.
  • cirurgia prostàtica, litiasi renal, uretral i vesical.
 
Assistència en viatge
Cobertura fins a 12.000 € en despeses mèdiques i farmacèutiques a l'estranger.

El Gestor Personal de Salut és una eina d'autogestió de la salut, orientada a la salut i el benestar de les persones, que serveix per gestionar de forma fàcil i personalitzada la salut en qualsevol lloc i en qualsevol moment. En definitiva, una eina per organitzar, controlar, recordar, guardar i crear tot allò relacionat amb la salut.

Què ofereix

 • Historial mèdic (dades, informes...)
 • Calendari (revisions, vacunacions...)
 • Tractaments (medicaments, dosis...)
 • Reptes saludables (nutrició, exercici, tabac...)
 • Informació per a emergències i molt més

Com accedir

Pot acceder al Gestor Personal de Salut des de l'àrea privada e-Client d'Agrupació.

Si vostè encara no disposa d'accés, registri's i li facilitarem les seves claus personals perquè pugui beneficiar-se dels serveis que posem a l'abast dels clients.

Podrà realitzar diferents consultes i gestions relacionades amb els seus productes d'una forma còmoda, ràpida i senzilla.