Assegurança mèdica completa

COMPLETMEDIC

Completmedic: si ho prefereix tot inclòs sense complicar-se la vida.

Què és

Què cobreix

Carències

Gestor Personal de Salut

És una assegurança de salut completa que ofereix una assistència mèdica integral d'alta qualitat constituïda per un ampli quadre facultatiu, hospitalari i de serveis que inclou tots els serveis mèdics, especialistes, mitjans de diagnòstic i els millors centres hospitalaris.

Com funciona

Vostè disposa d'un quadre facultatiu i d'una targeta magnètica amb la qual podrà anar al metge o centre escollit, ja que aquesta targeta l'identifica com a assegurat.

A més, en cas d'intervenció quirúrgica i hospitalització atesa fora dels nostres centres concertats, l'assegurat percebrà una indemnització econòmica en funció d'un barem d'indemnització, sempre que la cobertura sanitària no hagi estat lliurada total o parcialment per l'entitat asseguradora i l'assegurat tingui contractada la modalitat de Completmedic sense copagament (Opció A).

A continuació, li indiquem els imports d'algunes indemnitzacions.

Barem d'idemnitzacions Import   
Hospitalització quirúrgica o mèdica > Per dia d'estada en clínica 150,25 €
UCI > Per dia d'estada en UCI 270,46 €
Maternitat > Part i hospitalització 811,37 €
Traumatologia i cirurgia ortopèdica > Cirurgia de la fractura d'escafoides 216,97 €

Relació de copagaments

Hi ha 3 opcions de contractació:

 • Opció A: sense copagament.
 • Opció B: copagament fixe de 4 €. Els 5 primers actes no tenen copagament!
 • Opció C: copagament fixe de 10 €. Els 5 primers actes no tenen copagament!

Formes de pagament

Vostè podrà escollir la forma de pagament que més li convingui i es beneficiarà de descomptes importants.
Mensual, trimestral (descompte del 2%), semestral (descompte del 3%) i anual (descompte del 5%).
A més, també obtindrà descomptes per contractació familiar a partir de 2 assegurats.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya amb edat mínima de 18 anys.
Assegurats:

 • Contractació individual: entre 3 i 64 anys.
 • Contractació familiar: de 0 a 70 anys (La mitjana d'edat dels assegurats no podrà ser superior als 64 anys).
Visites
Medicina primària (medicina general, pediatria i infermeria), especialistes i visites domiciliàries (sempre que l'estat del malalt ho requereixi i hi hagi facultatius disponibles en la localitat).
 
Urgències
En els centres concertats.
 
Especialitats mèdiques i quirúrgiques
Es realitzaran a criteri d'un facultatiu i amb prèvia autorització per l'entitat les següents especialitats: al·lergologiaimmunologia, anestesiologia, angiologia i cirurgia vascular, aparell digestiu, aparell respiratori (pneumologia), cardiologia, cirurgia cardíaca i hemodinàmica, cirurgia general-digestiva i coloproctologia, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia plàstica reparadora, cirurgia toràcica, dermatologia, endocrinologia i nutrició, ginecologia i obstetrícia, hematologia i hemoteràpia, medicina interna, medicina nuclear, nefrologia, neonatologia, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, oncologia mèdica, otorinolaringologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia i ortopèdia i urologia i andrologia.
 
Mitjans de diagnòstic
Mitjans de diagnòstic convencionals: anàlisis clíniques, anatomia patològica, radiodiagnòstic, mitjans de diagnòstic cardiovascular, neurofisiologia clínica, diagnòstic prenatal, proves respiratòries, proves urològiques, etc.
Mitjans de diagnòstic d'alta tecnologia i/o complexitat: radiodiagnòstic, medicina nuclear, endoscòpia digestiva i diagnòstica, fibrobroncoscòpia diagnòstica i mitjans de diagnòstic cardiovascular.
 
Mètodes terapèutics
Aerosolteràpia i ventiloteràpia, angioplàstia i valvuloplàstia, clínica del dolor, diàlisi i ronyó artificial, endoscòpia digestiva terapèutica, factors de creixement, laserteràpia, litotrícia renal, nucleotomia percutània, ortòptica, oxigenoteràpia, quimioteràpia oncològica, radioteràpia oncològica, rehabilitació i fisioteràpia (les sessions necessàries fins a l'estabilització funcional), transfusions de sang i/o plasma, etc.
 
Intervencions quirúrgiques
Tota operació efectuada per un cirurgià en una sala d'operacions.
 
Hospitalització
En habitació individual amb llit per a l'acompanyant (excepte UVI i hospitalització psiquiàtrica). S'inclouen les despeses d'hospitalització, quiròfan, anestèsia, medicació, tractament i manutenció del malalt. Sense limitacions (excepte l' hospitalització psiquiàtrica: 60 dies l'any).
 
Medicina preventiva
Revisió mèdica anual, una revisió ginecològica anual, planificació familiar, estomatologia, òptica, audiologia, etc.
 
Serveis addicionals
 • Segina opinió mèdica internacional.
 • Orientació mèdica telefònica 24 hores al dia, 365 dies l'any.
 • Servei telefònic d'assessorament legal i social.
 • Preparació al part.
 • Utilització del làser en: oftalmologia, otorinolaringologia, urologia, coloproctologia i ginecologia.
 • Assistència en viatge: cobertura de fins a 12.000 € de despeses mèdiques i farmacèutiques a l'estranger.
 • Psicologia: 15 visites gratuïtes l'any.
 • Podologia: 5 visites gratuïtes l'any.
 • Acupuntura, Homeopatia i Medicina Natural: 1 visita gratuïta l'any.
 • Ajudes a la convalescència: en cas d'hospitalització per cirurgia de 7 dies o més, pot accedir de forma gratuïta a 1 mes del Servei de Teleassistència i 10 hores del Servei d'Ajuda a Domicili.
 • Pròtesis. Seran per compte de l'entitat: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de maluc, pròtesis de bypass vascular, pròtesis de lent intraocular, pròtesis mamàries i pròtesis internes traumatològiques.
 • Serveis amb cost per a l'assegurat: òptica, audiologia, dietètica, recuperació post part, cirurgia refractiva i conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical.

És el període temps durant el qual no estan en vigor algunes de les garanties de la pòlissa, comptat a partir de la data d'efecte d'alta de l'assegurat a la pòlissa.

A continuació, li indiquem els períodes de carència.

Períodes de carència Mesos
Intervencions quirúrgiques i hospitalització 6 mesos
Mitjans de diagnòstic d'alta tecnologia 6 mesos
Mètodes terapèutics 6 mesos
Lligadura de trompes i vasectomia 6 mesos
Cost de les pròtesis (no de la seva col·locació) 6 mesos
Assistència a parts 8 mesos
Tractament quimioteràpic ambulatori 10 mesos
Tractament de reproducció assistida 36 mesos

Tots aquests períodes de carència s'anul·laran en cas d'urgència vital sobrevinguda i diagnosticada després de l'alta de l'assegurat o si prové d'una altra companyia. Excepte part (8 mesos), quimioteràpia ambulatòria (10 mesos) i reproducció assistida (36 mesos).

El Gestor Personal de Salut és una eina d'autogestió de la salut, orientada a la salut i el benestar de les persones, que serveix per gestionar de forma fàcil i personalitzada la salut en qualsevol lloc i en qualsevol moment. En definitiva, una eina per organitzar, controlar, recordar, guardar i crear tot allò relacionat amb la salut.

Què ofereix

 • Historial mèdic (dades, informes...)
 • Calendari (revisions, vacunacions...)
 • Tractaments (medicaments, dosis...)
 • Reptes saludables (nutrició, exercici, tabac...)
 • Informació per a emergències i molt més

Com accedir

Pot acceder al Gestor Personal de Salut des de l'àrea privada e-Client d'Agrupació.

Si vostè encara no disposa d'accés, registri's i li facilitarem les seves claus personals perquè pugui beneficiar-se dels serveis que posem a l'abast dels clients.

Podrà realitzar diferents consultes i gestions relacionades amb els seus productes d'una forma còmoda, ràpida i senzilla.