Oficines i serveis comunicacion@agrupacio.es 934826600 ES
logo Agrupació
logo Agrupació

Millores als nostres productes de salut el 2021

Año tras año trabajamos para mejorar su seguro. Por ello, a partir del 1 de enero de 2021, incluimos las coberturas que le presentamos a continuación por modalidad, siempre en los centros y facultativos designados por la entidad.

 

SALUTMEDIC (Clinimedic, Clinimedic Plus, Completmedic, Completmedic Plus i Universalmedic)

Medicina Preventiva

 • Planificació familiar
  • El cost del dispositiu DIU i la seva col·locació quedaran coberts.

Hospitalització

 • Hospitalització pediàtrica
  • En l'hospitalització pediàtrica quedarà coberta la manutenció de l'acompanyant.

Altres serveis

 • Indisputabilitat de la pòlissa
  • Transcorregut un any des de la contractació o a partir de la inclusió de nous assegurats, cobrim tota malaltia preexistent, sempre que l'assegurat no conegués/ometés intencionadament al qüestionari de salut.
 • Tractament quimioteràpic ambulatori
  • Es redueix el període de carència del tractament a 6 mesos. Aquesta, continuarà sent de 6 mesos per als assegurats que provinguin d'una altra entitat.

Tots els actes descrits estan subjectes a l'establert en les Condicions Generals i sempre seran realitzats per facultatius i centres concertats i designats per l'entitat.

 

MEDICSALUT (Fleximedic, Plusmedic i Totalmedic)

Medicina Preventiva

 • Planificació familiar
  • El cost del dispositiu DIU i la seva col·locació quedaran coberts.

Hospitalització

 • Hospitalització pediàtrica
  • En l'hospitalització pediàtrica quedarà coberta la manutenció de l'acompanyant.

Altres serveis

 • Indisputabilitat de la pòlissa
  • Transcorregut un any des de la contractació o a partir de la inclusió de nous assegurats, cobrim tota malaltia preexistent, sempre que l'assegurat no conegués/ometés intencionadament al qüestionari de salut.
 • Tractament quimioteràpic ambulatori
  • Es redueix el període de carència del tractament a 6 mesos. Aquesta, continuarà sent de 6 mesos per als assegurats que provinguin d'una altra entitat.

Tots els actes descrits estan subjectes a l'establert en les Condicions Generals i sempre seran realitzats per facultatius i centres concertats i designats per l'entitat.

Contacta