Assegurances de Salut

Seguros de Salud privados - Agrupacio
Millores als nostres productes de salut el 2021
 

Any rere any, treballem per millorar la teva assegurança. Per això, a partir de l'1 de gener de 2021, incloem les cobertures que et presentem a continuació per modalitat, sempre en els centres i facultatius designats per l'entitat.

 
SALUTMEDIC (Clinimedic, Clinimedic Plus, Completmedic, Completmedic Plus i Universalmedic)
 

Medicina Preventiva

 • Planificació familiar
  • El cost del dispositiu DIU i la seva col·locació quedaran coberts.

Hospitalització

 • Hospitalització pediàtrica
  • En l'hospitalització pediàtrica quedarà coberta la manutenció de l'acompanyant.

Altres serveis

 • Indisputabilitat de la pòlissa
  • Transcorregut un any des de la contractació o a partir de la inclusió de nous assegurats, cobrim tota malaltia preexistent, sempre que l'assegurat no conegués/ometés intencionadament al qüestionari de salut.
 • Tractament quimioteràpic ambulatori
  • Es redueix el període de carència del tractament a 6 mesos. Aquesta, continuarà sent de 6 mesos per als assegurats que provinguin d'una altra entitat.

Tots els actes descrits estan subjectes a l'establert en les Condicions Generals i sempre seran realitzats per facultatius i centres concertats i designats per l'entitat.

 
MEDICSALUT (Fleximedic, Plusmedic i Totalmedic)
 

Medicina Preventiva

 • Planificació familiar
  • El cost del dispositiu DIU i la seva col·locació quedaran coberts.

Hospitalització

 • Hospitalització pediàtrica
  • En l'hospitalització pediàtrica quedarà coberta la manutenció de l'acompanyant.  

Altres serveis

 • Indisputabilitat de la pòlissa
  • Transcorregut un any des de la contractació o a partir de la inclusió de nous assegurats, cobrim tota malaltia preexistent, sempre que l'assegurat no conegués/ometés intencionadament al qüestionari de salut.
 • Tractament quimioteràpic ambulatori
  • Es redueix el període de carència del tractament a 6 mesos. Aquesta, continuarà sent de 6 mesos per als assegurats que provinguin d'una altra entitat.

Tots els actes descrits estan subjectes a l'establert en les Condicions Generals i sempre seran realitzats per facultatius i centres concertats i designats per l'entitat.