Assegurances de Salut

Seguros de Salud privados - Agrupacio
Millores als nostres productes de salut el 2020

Any rere any treballem per millorar la seva assegurança. Per això, a partir de l'1 de gener de 2020, incloem les cobertures que li presentem tot seguit per modalitat, sempre en els centres i facultatius designats per l'entitat.


SALUTMEDIC (Accesmedic, Clinimedic, Clinimedic Plus, Completmedic, Completmedic Plus i Universalmedic)

Especialitats mèdiques i quirúrgiques

 • Oftalmologia
  • Queda coberta la correcció quirúrgica dels defectes de refracció dels ulls (Miopia, Astigmatisme, Hipermetropia) mitjançant la tècnica de Làser Excimer sempre que hagi estat diagnosticada després de l'entrada en vigor de la pòlissa i l'assegurat tingui 6 o més diòptries a cada ull. S'inclouran les proves diagnòstiques pre i post intervenció quirúrgica. Carència de 12 mesos des de la data d'efecte de la inclusió de l'assegurat a la pòlissa, sempre en els centres concertats i autoritzats per l'entitat (excepte Accesmedic).
 • Otorrinolaringologia
  • S'incorpora la tècnica de laserteràpia en la cirurgia de cordes vocals (excepte Accesmedic).

Mitjans de diagnòstic

 • Proves genètiques (excepte Accesmedic i Clinimedic)
  S'incorporen els estudis genètics següents:
  • Síndrome de X fràgil: FMR, expansió de triplets (no cobert en estudis d'infertilitat).
  • Càncer de còlon polipòsic familiar: gen APC seqüenciació i MLPA.
  • Càncer de còlon no polipòsic: gen APC variants I1307K i E1317Q.
  • Càncer de mama, ovari i pròstata familiar: gen BRCA1 i BRCA2 seqüenciació i MLPA.
  • Càncer de mama, ovari i pròstata familiar: BRCA +16 gens (ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHECK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53) per seqüenciació i MLPA.

Quedarà exclòs qualsevol tractament mitjançant teràpia gènica, i les determinacions de plataformes genètiques amb finalitats predictives exceptuant el test no invasiu prenatal.

Mètodes terapèutics

 • Rehabilitació i Fisioteràpia.
  • Sessions de rehabilitació i fisioteràpia: s'amplia el número de sessions per assegurat.
   • Accesmedic fins a 40 sessions.
   • Clinimedic i Clinimedic Plus fins a 60 sessions.
   • Completmedic, Completmedic plus i Universalmedic fins a l'estabilització funcional de l'assgurat.
  • Quedarà cobert el tractament mitjançant ones de xoc focals al tractament de rehabilitació múscul-esquelètic de manteniment (excepte Accesmedic).
 • Teràpia de tancament assistit (VAC)
  • Teràpia de tancament assistit per buit per a la cicatrització de ferides mitjançant l'aplicació de pressió negativa (excepte Accesmedic).

Altres serveis

 • Pròtesi
  • Es redueix el període de carència del cost de les pròtesis a 6 mesos (excepte Accesmedic).
 • Psicologia
  • ​Se n'amplia el límit de sessions fins a 15 d'anuals i per assegurat (excepte Accesmedic i Clinimedic). 

Tots els actes descrits estan subjectes a l'establert en les Condicions Generals i sempre seran realitzats per facultatius i centres concertats i designats per l'entitat.


MEDICSALUT (Fleximedic, Plusmedic i Totalmedic)

Especialitats mèdiques i quirúrgiques

 • Oftalmologia
  • Queda coberta la correcció quirúrgica dels defectes de refracció dels ulls (Miopia, Astigmatisme, Hipermetropia) mitjançant la tècnica de Làser Excimer sempre que hagi estat diagnosticada després de l'entrada en vigor de la pòlissa i l'assegurat tingui 6 o més diòptries a cada ull. S'inclouran les proves diagnòstiques pre i post intervenció quirúrgica. Manca de 12 mesos des de la data d'efecte de la inclusió de l'assegurat a la pòlissa, sempre en els centres concertats i autoritzats per l'entitat.
 • Otorrinolaringologia
  • S'incorpora la tècnica de radiofreqüència i laserteràpia en la cirurgia de cordes vocals.

Mitjans de diagnòstic

 • Proves genètiques
  S'incorporen els estudis genètics següents:
  • Síndrome de X fràgil: FMR, expansió de triplets (no cobert en estudis d'infertilitat).
  • Càncer de còlon polipòsic familiar: gen APC seqüenciació i MLPA.
  • Càncer de còlon no polipòsic: gen APC variants I1307K i E1317Q.
  • Càncer de mama, ovari i pròstata familiar: gen BRCA1 i BRCA2 seqüenciació i MLPA
  • Càncer de mama, ovari i pròstata familiar: BRCA +16 gens (ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHECK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53) per seqüenciació i MLPA.

Quedarà exclòs qualsevol tractament mitjançant teràpia gènica, i les determinacions de plataformes genètiques amb finalitats predictives exceptuant el test no invasiu prenatal.

Mètodes terapèutics

 • Rehabilitació i Fisioteràpia.
  • Sessions de rehabilitació i fisioteràpia: s'amplia el número de sessions per assegurat.
   • Fleximedic fins a 60 sessions.
   • Plusmedic i Totalmedic fins a l'estabilització funcional de l'assegurat.
  • Quedarà cobert el tractament mitjançant ones de xoc focals al tractament de rehabilitació múscul-esquelètic. de manteniment.
 • Teràpia de tancament assistit (VAC)
  • Teràpia de tancament assistit per buit per a la cicatrització de ferides mitjançant l'aplicació de pressió negativa.

Altres serveis

 • Pròtesi
  • Es redueix el període de carència del cost de les pròtesis a 6 mesos.
 • Psicologia
  • ​Se n'amplia el límit de sessions fins a 15 d'anuals i per assegurat. 

Tots els actes descrits estan subjectes a l'establert en les Condicions Generals i sempre seran realitzats per facultatius i centres concertats i designats per l'entitat.