Assegurances de Motos i Quads d'ús particular

assegurança de moto d'Agrupació

Assegurances de moto o scooter diferents. Garanties innovadores amb Agrupació.

Què són les nostres assegurances

Garanties de les nostres pòlisses

I a més...protecció d'Assegurances per Desocupació. Triï la millor de les assegurances i, si es queda a l'atur..., no renunciï a estar protegit!

Avantatges i beneficis al contractar

 • Amb cobertura d'assistència de viatge 24 hores, i si és necessari remolcarem la seva moto o quad, sigui quin sigui el lloc de l'incident.
 • Avantatges per als millors conductors: fins a un 50% de bonificació. A més, si vostè té un sinistre de la seva responsabilitat però no ha estat culpable d'un accident en els darrers 3 anys i es beneficia del coeficient "Bonus Malus" màxim, mantindrà el seu percentatge de bonificació.
 • Cobertura de vehicle en espera de venda en totes les modalitats: en adquirir una nova moto o quad, l'anterior seguirà assegurat amb les mateixes garanties que abans fins a la seva venda, amb un màxim de 30 dies.
 • Substitució temporal del vehicle: si la seva moto o quad queda immobilitzat degut a un accident, avaria, reparació o revisió, transferirem gratuïtament la seva pòlissa a un vehicle similar de préstec durant un mes.
 • Excel·lent valoració de la seva moto o scooter en cas de sinistre total:
  valor a nou El preu total de venda al públic, en estat de nou, del vehicle assegurat, incloent-hi els recàrrecs i impostos legals que el fan apte per circular per la via pública. Tot això, d'acord amb els catàlegs de les firmes fabricants o de llistes dels organismes oficials. En el cas que el vehicle ja no es fabriqui o no es trobi en els catàlegs o llistes, s'aplicarà com a valor de nou el corresponent a un vehicle de característiques anàloges.
  el primer any i millorem el
  valor venal S'entén per valor venal el valor de venda del vehicle assegurat immediatament abans de l'esdeveniment d'un sinistre. Es determina per via pericial i es prenen com a base les publicacions oficials o llistes de preus generalment acceptades del mercat de vehicles de segona mà.
  fins a un 40% a partir d'aquell moment.
 • Extensió de les cobertures d'incendi, robatori i danys propis, sense necessitat de declaració, a tots els accessoris del fabricant instal·lats al vehicle.
 • Opció de Tot Risc, amb o sense franquícia, que li ofereix la protecció més àmplia per a la seva moto, incloent-hi els danys causats per actes de vandalisme o fenòmens meteorològics.
 • Opció de cobertura del casc i l'equipament de seguretat del conductor.

Qui pot contractar

Els conductors i/o propietaris del vehicle.

Garanties bàsiques Tercers Tercers Complet Tot Risc amb franquícia Tot Risc sense franquícia
Responsabilitat Civil (obligatòria i voluntària) Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs
Defensa i reclamació Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs

Accidents del conductor

Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs

Assistència de viatge

Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs

Extensions:

 • Vehicle en espera de venda
 • Substitució temporal del vehicle

 

Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs

Trencament d'òptiques

  Inclòs Inclòs Inclòs

Incendi

  Inclòs Inclòs Inclòs

Robatori

  Inclòs Inclòs Inclòs

Equipament fora de fàbrica

    Inclòs Inclòs

Danys propis

    Amb franquícia Sense franquícia
 
Garanties opcionals Tercers Tercers Complet Tot Risc amb franquícia Tot Risc sense franquícia

Curs de recuperació de punts del carnet

Opcional Opcional Opcional Opcional

Casc i vestimenta del motociclista

    Opcional Opcional