Assegurances per a Ciclomotors d'ús particular

assegurança de ciclomotor d'Agrupació

Una assegurança de ciclomotor a tercers amb les millors cobertures del mercat.

Què és la nostra assegurança

Garanties de la nostra pòlissa

I a més...protecció d'Assegurances per Desocupació. Triï la millor de les assegurances i, si es queda a l'atur..., no renunciï a estar protegit!

Avantatges i beneficis que li oferim al contractar

  • Cobertura de vehicle en espera de venda en totes les modalitats: en adquirir un nou ciclomotor, l'anterior seguirà assegurat amb les mateixes garanties que abans fins a la seva venda, amb un màxim de 30 dies.
  • Substitució temporal del vehicle: si el seu ciclomotor queda immobilitzat degut a un accident, avaria, reparació o revisió, transferirem gratuïtament la seva pòlissa a un vehicle similar de préstec durant un mes.
  • Fins a un 50% de bonificació per no sinistralitat.

Qui pot contractar

Els conductors i/o propietaris del vehicle.

Garanties Tercers
Responsabilitat Civil (obligatòria i voluntària) Inclòs
Defensa i reclamació Inclòs

Accidents del conductor

Inclòs

Extensions:

  • Vehicle en espera de venda
  • Substitució temporal del vehicle

 

Inclòs