Universalmedic Cirurgia sense Sang

UNIVERSALMEDIC CSS

Si desitja triar qui, quan i on, perquè en qualsevol moment i lloc pot sorgir un imprevist.

Què és

Què cobreix

Gestor Personal de Salut

És una assegurança que ofereix lliure elecció de metge i/o centre a tot el món mitjançant el reembossament de despeses.

Com funciona

A Espanya:
 • En assistències fetes per facultatius i/o centres del quadre facultatiu recomanat de l'entitat, no és necessari que l'assegurat faci cap desembossament ni tràmit posterior; serà suficient que presenti la seva targeta.
 • 90% de reembossament per assistències realitzades per facultatius i/o centres no recollits en el quadre facultatiu recomanat de l'entitat, tant per atenció mèdica como hospitalària.
Fora d'Espanya:
 • 80% de reembossament per assistències fetes per facultatius i/o centres.
 
Límits de reembossament
El límit anual de reembossament per assegurat és de 200.000 €. Aquest límit es desglossa de la forma següent: 150.000 € per a despeses hospitalàries i 50.000 € per a despeses ambulatòries.
Una vegada tingui la documentació necessària, l'acte mèdic es pagarà en un termini màxim de 40 dies.
Si l'assegurat ho sol·licita, hi ha la possibilitat d'avançar l'import en cas d'actes mèdics que superin els 3.000 €.
 
Pagament per transferència 
El reembossament que l'entitat fa en favor del prenedor és mitjançant transferència bancària.
 
Formes de pagament
 • Mensual
 • Trimestral: descompte del 2%
 • Semestral: descompte del 3%
 • Anual: descompte del 5%

Accés a tractaments de Cirurgia Sense Sang

Amb una sola trucada al 902 234 040 tindrà localitzats i coordinats metges, especialistes, cirurgians i hospitals per subministrar-li el millor tractament i intervencions disponibles de "Cirurgia Sense Sang".
En cas de ser necessari i sempre que la gravetat impedeixi el trasllat, posem a la seva disposició el mitjà de transport sanitari més adequat respectant la decisió de no rebre sang o hemoderivats.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya, amb edat compresa en un dels següents trams:
 • Contractació individual: de 3 a 64 anys. 
 • Contractació familiar:
  • prenedor: edat mínima 18 anys.
  • resta assegurats: de 0 a 70 anys1.
1 La mitjana d'edat dels assegurats no podrà ser superior als 64 anys.
Visites
Medicina general, pediatria, especialistes, infermeria i visites domiciliàries (sempre que l'estat del malalt ho requereixi i hi hagi facultatius disponibles en la localitat).
 
Mitjans de diagnòstic
Anàlisis clíniques, radiologia, doppler cardíac, ecografies, etc.
Amb carència de 6 mesos: arteriografia digital, ergometria, hemodinàmica vascular, holter, densitometria òssia, TAC, medicina nuclear, ressonància magnètica nuclear, tomografia per emissió de positrons (PET).
Els contrastos radiològics seran a càrrec de l'entitat.
 
Tractaments especials
Aerosolteràpia-ventiloteràpia, oxigenoteràpia, transfusions, etc.
Amb carència de 6 mesos: laserteràpia oftàlmica, nucleotomia percutània, radioteràpia oncològica, electroradioteràpia, diàlisis i ronyó artificial i litotrícia renal.
 
Quimioteràpia oncològica en hospital de dia
Amb carència de 12 mesos: quimioteràpia oncològica en règim d'hospital de dia.
 
Rehabilitació
Amb carència de 6 mesos.
Límit de 1.500 €/any en reembossament.
 
Revisió ginecològica
Una revisió anual.
 
Planificació familiar
Control de tractament amb anovulatoris.
Col·locació del DIU i la vigilància (el cost del dispositiu va a càrrec de l'assegurada).
Amb carència de 6 mesos: lligadura de trompes i vasectomia.
 
Part
Assistència, medicació a la clínica i anestèsia, amb carència de 8 mesos, excepte en els casos d'urgència (prematurs o distòcics).
 
Intervencions quirúrgiques
Tota operació efectuada per un cirurgià en una sala d'operacions, amb carència de 6 mesos (excepte en els casos d'urgència vital).
 
Hospitalització
En habitació individual amb llit per a l'acompanyant (excepte UVI i hospitalització psiquiàtrica), amb carència de 6 mesos. S'inclouen les despeses d'hospitalització, quiròfan, anestèsia, medicació, tractament i manutenció del malalt. Sense limitacions (excepte l' hospitalització psiquiàtrica: 60 dies l'any).
 
Ajudes a la convalescència 
En cas d'hospitalització per cirurgia de 7 dies o més, pot accedir de forma gratuïta a:
 • 1 mes del Servei de Teleassistència o 50 €/procés en reembossament.
 • 10 hores de Servei d'Ajuda a Domicili o 200 €/procés en reembossament.
 
Pròtesis
Seran per compte de l'entitat: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de maluc, pròtesis de by-pass vascular, pròtesis de lent intraocular, pròtesis mamàries i pròtesis internes traumatològiques, sense límit econòmic.
 
Revisió mèdica preventiva anual
Dins del quadre mèdic concertat o 250 €/any en reembossament.
 
Protecció de pagaments
Cobertura econòmica de 6 mesos de la prima de la seva assegurança de salut en cas d'atur o situació d'incapacitat temporal per treballar.
 
Psicologia
Accés a l'assistència psicològica telefònica les 24 hores del dia i atès per professionals.
 
Cèl·lules mare
Servei de conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical durant 25 anys i a preus especials.
 
Garantia de reembossament
Reembossament de 60 €/any (dins o fora del quadre mèdic) per a les següents medicines naturals: acupuntura, homeopatia, osteopatia i reflexologia.
Reembossament del 50% de les despeses farmacèutiques amb un límit de 150 €/any.
 
Tots els períodes de carència s'anul·laran en cas d'urgència vital sobrevinguda i diagnosticada després de l'alta de l'assegurat o si l'assegurat ve d'una altra companyia. Excepte part (8 mesos) i quimioteràpia ambulatòria (12 mesos).
 
Assisència en viatge
Cobertura fins a 12.000 € en despeses mèdiques i farmacèutiques a l'estranger.

El Gestor Personal de Salut és una eina d'autogestió de la salut, orientada a la salut i el benestar de les persones, que serveix per gestionar de forma fàcil i personalitzada la salut en qualsevol lloc i en qualsevol moment. En definitiva, una eina per organitzar, controlar, recordar, guardar i crear tot allò relacionat amb la salut.

Què ofereix

 • Historial mèdic (dades, informes...)
 • Calendari (revisions, vacunacions...)
 • Tractaments (medicaments, dosis...)
 • Reptes saludables (nutrició, exercici, tabac...)
 • Informació per a emergències i molt més

Com accedir

Pot acceder al Gestor Personal de Salut des de l'àrea privada e-Client d'Agrupació.

Si vostè encara no disposa d'accés, registri's i li facilitarem les seves claus personals perquè pugui beneficiar-se dels serveis que posem a l'abast dels clients.

Podrà realitzar diferents consultes i gestions relacionades amb els seus productes d'una forma còmoda, ràpida i senzilla.