Oficines i serveis comunicacion@agrupacio.es 934826600 ES
logo Agrupació
logo Agrupació

Per no haver de preocupar-se pel que li pot ocórrer a la seva comunitat de propietaris.

Cobreix els danys que puguin sofrir els béns de la comunitat. Flexibilitat per adaptar-se en cobertures i cost a les necessitats de l'edifici.

Solicita más información

Assegurança de Comunitat de propietaris

 

És una assegurança multirisc que cobreix les contingències que puguin patir els edificis en propietat horitzontal, vertical o compartida, fonamentalment utilitzats com a habitatge, admetent la possibilitat que una part de l'edifici assegurat estigui dedicat a l'explotació de negocis no industrials i/o magatzems, o edificis destinats totalment a oficines i/o garatges sense explotació comercial.

Consta d'unes garanties bàsiques i d'una sèrie de garanties opcionals que permeten adaptar l'assegurança a les característiques i expectatives de cada comunitat sobre el continent i el contingut (que queda cobert fins a l'1% del capital de continent).

S'aplicaran franquícies en les garanties de responsabilitat civil i danys per aigua d'acord amb l'antiguitat de l'edifici, la zona del mateix i el tipus de risc.

Possibilitat de pagament semestral o trimestral, sempre que l'import mínim per rebut sigui de 100 €.

La suma assegurada, la prima, les franquícies i les quantitats fixes establertes com a límit de cobertura seran objecte de revaloració automàtica anual obligatòria d'acord amb els canvis que experimentin els números índexs que per m2, categoria de construcció i zona geogràfica estableix trimestralment el Butlletí Econòmic de la Construcció.

És un producte assegurador de Mútua de Propietaris comercialitzat per Agrupació.

Garanties

Garantía de incendio y afines
- Incendio, explosión y rayo
100%
- Impacto de vehículos, aeronaves o animales
100%
- Intervención de cuerpos de extinción y salvamento
10%
- Demolición y desescombro
10%
- Inhabitabilidad y pérdida de alquileres
10%
Garantía de responsabilidad civil, defensa y fianzas
- Responsabilidad civil general, defensa y fianzas
300.000 o 600.000 €
Garantía de rotura de lunas, espejos y cristales
- Rotura de lunas, espejos y cristales comunitarios
100%
- Rotura de lunas y cristales privados exteriores
100%
Garantía de robo, desperfectos por robo y expoliación
- Robo y expoliación
100%
- Desperfectos por robo o expoliación
100%
- Expoliación de residentes en el inmueble
150 €
Garantía de responsabilidad civil y daños causados por aguas comunitarias
- Responsabilidad civil, defensa y fianzas
60.000 €
- Responsabilidad civil por grifos comunitarios
60.000 €
- Daños propios por aguas comunitarias
100%
- Gastos de localización de la avería
100%
- Gastos de reparación de la avería
100%
Garantía de responsabilidad civil y daños por aguas privadas
- Responsabilidad civil, defensa y fianzas
60.000 €
- Daños propios por aguas privadas
60.000 €
- Gastos de localización de la avería
60.000 €
- Gastos de reparación de la avería
60.000 €
Garantía de responsabilidad civil y daños causados por grifos privativos
- Responsabilidad civil, defensa y fianzas
60.000 €
- Daños propios por grifos privativos
60.000 €
- Gastos de localización de la avería
60.000 €
- Gastos de reparación de la avería
60.000 €
Extensión de garantías
- Actos de vandalismo o malintencionados
100%
- Lluvia, viento, pedrisco y nieve
100%
- Inundación
100%
- Desembarre y extracción de lodos
5%
- Humo
100%
- Ondas sónicas
100%
- Daños eléctricos
100%
Hurto
150 €
Ampliación de rotura de lunas, espejos y cristales
- Superficie acristalada supera 40% de la fachada
Capital propio
(máx. capital de continente)
Garantía de gastos de reconstrucción de zonas ajardinadas
100%
Garantía de rotura de maquinaria
Capital propio (máx. 1% de continente o 120.000 €)
Garantía de daños estéticos al continente
- Daños estéticos al continente comunitario
Capital propio (entre 600 y 1.800 €)
- Daños estéticos al continente privativo
Opciones de capital: 300/900/1.800 €
Garantía de accidentes personales
Capital propio
(máx. suma de capital continente y
contenido o
300.000 €)
Garantía de fondos comunitarios, infidelidad, reposición de documentos
600 €
Garantía de vehículos en garaje
Capital propio (máx. 12.000 €/plaza parking)
Garantías ampliadas
- Filtraciones
100.000 €
- Atascos
100.000 €
- Actos de vandalismo o malintencionados al aire libre
Incluida
- Eliminación de franquicia en extensión de garantías
Incluida
- Ampliación límites de aguas comunes, privadas y privativas
Ampliación límite de aguas comunes:  
·
Responsabilidad civil por aguas comunes
Ampliación a 100.000 €
·
Responsabilidad civil por grifos comunitarios
Ampliación a 100.000 €
Ampliación límite de aguas privadas:  
·
Responsabilidad civil, defensa y fianzas
Ampliación a 100.000 €
·
Daños propios por aguas privadas
Ampliación a 100.000 €
·
Gastos de localización de la avería
Ampliación a 100.000 €
·
Gastos de reparación de la avería
Ampliación a 100.000 €
Ampliación límite de aguas privativas:  
·
Responsabilidad civil, defensa y fianzas
Ampliación a 100.000 €
·
Daños propios por grifos privativos
Ampliación a 100.000 €
·
Gastos de localización de la avería
Ampliación a 100.000 €
·
Gastos de reparación de la avería
Ampliación a 100.000 €
- Ampliación de inhabitabilidad y pérdida de alquileres Incluida
- Ampliación de daños estéticos Capital propio (diferencia
hasta 3.000 €)
Asistencia comunidad 24 horas
Opcional
Defensa jurídica
- Básica
Opcional
- Reclamación a propietarios por impago de gastos
Opcional
- Pérdida de alquileres
Opcional

Si tens dubtes, T'ajudem! - 934 826 600


Contacta