Oficines i serveis comunicacion@agrupacio.es 934826600 ES
logo Agrupació
logo Agrupació

Doble Previsió Personal Baremat: garanteix la quantitat diària en base a un barem que assigna un nombre de dies a cada patologia en cas de no poder portar a terme la seva activitat laboral i, si vol, també per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.Calcula el teu preu

Assegurança de baixa laboral baremada

 

És una assegurança que garanteix una indemnització diària en cas d'incapacitat temporal per malaltia o accident. I opcionalment una indemnització per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.
Està regit per un barem que assigna un número de dies a cada patologia. Es multiplica el capital diari que ha triat cobrar l'assegurat pels dies que marca el barem.
La indemnització es cobra a l'inici de la baixa.

 

La prima a pagar dependrà dels aspectes següents:
  • Edat de l'assegurat
  • Prestació diària que vulgui contractar
  • Professió de l'assegurat

 

Qualsevol persona física o jurídica resident a Espanya, l'edat de la qual estigui compresa entre els 18 i els 64 anys complerts.

Incapacitat Temporal Baremada
Garanteix un subsidi d'acord amb els dies assignats en el barem, en relació amb la indemnització diària contractada.
Podrà contractar una cobertura opcional juntament a la garantia principal, per tal de rebre una indemnització per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.
Sense període de carència en cas d'accident (cobertura immediata des de la data d'efecte de l'assegurança).
Cobreix malaltia i accident. 
 
Carència:
  • Malaltia: 3 mesos
  • Hospitalització: 6 mesos
  • Part: 12 mesos

Documents d'interès

 

Si tens dubtes, T'ajudem! - 934 826 600


Contacta