Assegurança de baixa laboral

La pòlissa Doble Previsió Personal de baixa laboral garanteix la quantitat diària que vostè triï en cas de no poder dur a terme la seva activitat laboral i el requeriment d'hospitalització mèdica i quirúrgica si es necessita.

Què és la nostra assegurança d'incapacitat laboral

Què cobreix la pòlissa al estar de baixa

És una assegurança de previsió personal que garanteix una indemnització diària en cas d'incapacitat temporal per malaltia o accident. I opcionalment una indemnització per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.

Com es contracta

La prima a pagar dependrà dels aspectes següents:
  • Causes d'incapacitat temporal que vulgui assegurar:
    • malaltia
    • malaltia o accident
  • Edat de l'assegurat
  • Prestació diària que vulgui contractar
  • Sense franquícia o amb franquícia de 7, 15 o 30 dies
  • Professió de l'assegurat

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya, l'edat de la qual estigui compresa entre els 18 i els 64 anys complerts.
Incapacitat Temporal
Li garanteix un subsidi per cada dia que no pugui dur a terme la seva activitat laboral.
Pot contractar l'assegurança d'incapacitat temporal només en cas de malaltia, o bé en cas de malaltia o accident.
Podrà contractar una cobertura opcional junt a la garantia principal, per rebre una indemnització per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.
Vostè tria si vol cobrar a partir del primer dia de baixa, o bé a partir de 7, 15 o 30 dies (franquícies), la quantitat diària que vostè vulgui rebre fins a un màxim de 225 euros al dia.
Pot cobrar fins a 365 o fins a 547 dies.
Sense període de carència (cobertura immediata des de la data d'efecte de l'assegurança).