Assegurances de Malaltia

Amb les assegurances de malaltia protegirà el seu benestar i el de la seva família si pateix baixa laboral per accident o per malaltia. Les millors cobertures laborals en cas d'incapacitat temporal.

Vol cobrar una quantitat diària si no pot treballar temporalmet?

Si está malalt o té un accident, asseguri's uns ingressos mensuals.

Doble Previsió Personal: garanteix la quantitat diària que vostè triï en cas de no poder portar a terme la seva activitat laboral i, si vol, també per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.

Doble Previsió Personal Baremat: garanteix la quantitat diària en base a un barem que assigna un nombre de dies a cada patologia en cas de no poder portar a terme la seva activitat laboral i, si vol, també per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.