Sala de Premsa

Notas de Prensa de Agrupació
Aquest espai conté totes les notes de premsa que Agrupació envia als mitjans
al llarg de l'any relacionades per ordre cronològic començant sempre per la més recent.