Assegurança de Comunitat de propietaris

SEGURO MUTUA EDIFICIO SELECCIÓN PLUS

Per no haver de preocupar-se pel que li pot ocórrer a la seva comunitat de propietaris.

Què és

Què cobreix

És una assegurança multirisc que cobreix les contingències que puguin patir els edificis en propietat horitzontal, vertical o compartida, fonamentalment utilitzats com a habitatge, admetent la possibilitat que una part de l'edifici assegurat estigui dedicat a l'explotació de negocis no industrials i/o magatzems, o edificis destinats totalment a oficines i/o garatges sense explotació comercial.

Com funciona

Consta d'unes garanties bàsiques i d'una sèrie de garanties opcionals que permeten adaptar l'assegurança a les característiques i expectatives de cada comunitat sobre el continent i el contingut (que queda cobert fins a l'1% del capital de continent).

Franquícies

S'aplicaran franquícies en les garanties de responsabilitat civil i danys per aigua d'acord amb l'antiguitat de l'edifici, la zona del mateix i el tipus de risc.

Modalitat de pagament

Possibilitat de pagament semestral o trimestral, sempre que l'import mínim per rebut sigui de 100 €.

Revaloració (de capitals) automàtica

La suma assegurada, la prima, les franquícies i les quantitats fixes establertes com a límit de cobertura seran objecte de revaloració automàtica anual obligatòria d'acord amb els canvis que experimentin els números índexs que per m2, categoria de construcció i zona geogràfica estableix trimestralment el Butlletí Econòmic de la Construcció.

És un producte assegurador de Mútua de Propietaris comercialitzat per Agrupació.

Garanties bàsiques Continent
Garantia d'incendi i afins
- Incendi, explosió i caiguda del llamp
100%
- Impacte de vehicles, aeronaus o animals
100%
- Intervenció de cossos d'extinció i salvament
10%
- Demolició i desenrunament
10%
- Inhabitabilitat i pèrdua de lloguers
10%
Garantia de responsabilitat civil, defensa i fiances
- Responsabilitat civil general, defensa i fiances
300.000 o 600.000 €
Garantia de ruptura de llunes, miralls i vidres
- Ruptura de llunes, miralls i vidres comunitaris
100%
- Ruptura de llunes i vidres privats exter
100%
Garantia de robatori, desperfectes per robatori i espoliació
- Robatori i espoliació
100%
- Desperfectes per robatori o espoliació
100%
- Espoliació de residents a l'immoble
150 €
   
Garanties optatives Continent
Garantia de responsabilitat civil i danys causats per aigües comunitàries
- Responsabilitat civil, defensa i fiances
60.000 €
- Responsabilitat civil per aixetes comunitàries
60.000 €
- Danys propis per aigües comunitàries
100%
- Despeses de localització de l'avaria
100%
- Despeses de reparació de l'avaria
100%
Garantia de responsabilitat civil i danys per aigua privades
- Responsabilitat civil, defensa i fiances
60.000 €
- Danys propis per aigües privades
60.000 €
- Despeses de localització de l'avaria
60.000 €
- Despeses de reparació de l'avaria
60.000 €
Garantia de responsabilitat civil i danys causats per aixetes privatives
- Responsabilitat civil, defensa i fiances
60.000 €
- Danys propis per aixetes privatives
60.000 €
- Despeses de localització de l'avaria
60.000 €
- Despeses de reparació de l'avaria
60.000 €
Extensió de garanties
- Actes de vandalisme o malintencionats
100%
- Pluja, vent, calamarsa i neu
100%
- Inundació
100%
- Desenfangament i extracció de llots
5%
- Fum
100%
- Ones sòniques
100%
- Danys elèctrics
100%
Furt
150 €
Ampliació de ruptura de llunes, miralls i vidres
- Superfície envidrada supera 40% de la façana
Capital propi
(màx. capital de continent)
Garantia de despeses de reconstrucció de zones enjardinades
100%
Garantia de ruptura de maquinària
Capital propi (màx. 1% de continent o 120.000 €)
Garantia de danys estètics al continent
- Danys estètics al continent comunitari
Capital propi (entre 600 i 1.800 €)
- Danys estètics al continent privatiu
Opcions de capital: 300/900/1.800 €
Garantia d'accidents personals
Capital propi
(màx. suma de capital continent i
contingut o
300.000 €)
Garantia de fons comunitaris, infidelitat, reposició de documents
600 €
Garantia de vehicles en garatge
Capital propi (máx. 12.000 €/plaça de pàrquing)
Garanties ampliades
- Filtracions
100.000 €
- Embussos
100.000 €
- Actes de vandalisme o malintencionats a l'aire lliure
Inclosa
- Eliminació de franquícia en extensió de garanties
Inclosa
- Ampliació límits d'aigües comunes, privades i privatives
Ampliació límit d'aigües comunes:  
·
Responsabilitat civil per aigües comunes
Ampliació a 100.000 €
·
Responsabilitat civil per aixetes comunitàries
Ampliació a 100.000 €
Ampliació límit d'aigües privades:  
·
Responsabilitat civil, defensa i fiances
Ampliació a 100.000 €
·
Danys propis per aigües privades
Ampliació a 100.000 €
·
Despeses de localització de l'avaria
Ampliació a 100.000 €
·
Despeses de reparació de l'avaria
Ampliació a 100.000 €
Ampliació límit d'aigües privatives:  
·
Responsabilitat civil, defensa i fiances
Ampliació a 100.000 €
·
Danys propis per aixetes privatives
Ampliació a 100.000 €
·
Despeses de localització de l'avaria
Ampliació a 100.000 €
·
Despeses de reparació de l'avaria
Ampliació a 100.000 €
- Ampliació d'inhabitabilitat i pèrdua de lloguers Inclosa
- Ampliació de danys estètics Capital propi (diferència
fins 3.000 €)
Assistència comunitat 24 hores
Opcional
Defensa jurídica
- Bàsica
Opcional
- Reclamació a propietaris per impagament de despeses
Opcional
- Pèrdua de lloguers
Opcional