Assegurança de Comerç

SEGURO PARA COMERCIO

Per estar tranquil·la passi el que passi en el seu comerç.

Què és

Què cobreix

És una assegurança multirisc dissenyada especialment per oferir la protecció més completa a establiments dedicats al petit i mitjà comerç.

Com funciona

Consta de cobertures bàsiques obligatòries i d'altres cobertures addicionals de contractació opcional, que permeten singularitzar els riscos a la naturalesa i les característiques del negoci, tant en allò que fa referència a continent (edifici, instal·lacions...), contingut (mobiliari, mercaderies...), Responsabilitat Civil...

Bonificació per no sinistralitat

  • Dos anys sense sinistralitat: 5% de descompte sobre la prima neta.
  • Tres anys sense sinistralitat: 10% de descompte sobre la prima neta.
  • Quatre anys sense sinistralitat: 20% de descompte sobre la prima neta.

Modalitat de pagament

Possibilitat de pagament fraccionat a partir d'una prima mínima.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física o jurídica resident a Espanya, ja sigui propietària o inquilina de l'immoble.

Garantíes bàsiques Continent Contingut
Incendi, explosió, caiguda del llamp i efectes secundaris 100% 100%
Extensió de garanties
Fum, sutge, xoc, impacte, ones sòniques, vandalisme, vent, pluja, calamarsa, neu, inundació, desenfangament i extracció de llots, vessaments i fuites accidentals 100% 100%
Danys per aigua produïts per fuites, ruptures i omissió de tancament d'aixetes 100% 100%
Localització d'avaries 100% -
Reparació de l'avaria 100% -
Despeses generals permanents 10% (Máx. 1.503 €)
Ruptura de vidres i pisa sanitària 10% (Máx. 3.005 €)
Danys elèctrics 10% (Máx 1.803 €) 10% (Máx. 1.803 €)
Danys estètics 3.005 € -
Responsabilitat Civil 150.253 €
Immobiliària Inclosa -
Explotació, productes entregats o serveis lliurats - Inclòs
Patronal - Inclòs
Robatori a instal·lacions fixes (continent) 10% -
Assistència a comerç Inclosa Inclosa
Garanties optatives    
Robatori i espoliació - 100%
Mobiliari, maquinària i existències - 100%
Mercaderies a aparadors - 5% (Màx. 1.803 €)
Efectiu: robatori i espoliació    
a) Fora de caixa forta - 301 €
b) En caixa forta - 1.503 €
Espoliació a clients i empleats   150 €/persona
(Màx. 1.503 €)
Transport de fons - 1.803 €
Desperfectes per robatori a continent - 100%
Pèrdua de beneficis    
Modalitat prestació diària capital pactat capital pactat Màx. 301 €/día. Màx. 90 dies
Modalitat benefici brut capital pactat - capital pactat Màx. 12 mesos
Ordinadors i perifèrics - Capital pactat
Béns refrigerats - Capital pactat
Béns de tercers en dipòsit - Capital pactat
Ampliació Responsabilitat Civil - Capital pactat