Assegurança de Comerç

Per estar tranquil·la passi el que passi en el seu comerç.

Què és

Què cobreix

És una assegurança multirisc dissenyada especialment per oferir la protecció més completa a establiments dedicats al petit i mitjà comerç.

Com funciona

Consta de cobertures bàsiques obligatòries i d'altres cobertures addicionals de contractació opcional, que permeten singularitzar els riscos a la naturalesa i les característiques del negoci, tant en allò que fa referència a continent (edifici, instal·lacions...), contingut (mobiliari, mercaderies...), Responsabilitat Civil...

Bonificació per no sinistralitat

  • Dos anys sense sinistralitat: 5% de descompte sobre la prima neta.
  • Tres anys sense sinistralitat: 10% de descompte sobre la prima neta.
  • Quatre anys sense sinistralitat: 20% de descompte sobre la prima neta.

Modalitat de pagament

Possibilitat de pagament fraccionat a partir d'una prima mínima.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física o jurídica resident a Espanya, ja sigui propietària o inquilina de l'immoble.

Garantíes bàsiques Continent Contingut
Incendi, explosió, caiguda del llamp i efectes secundaris 100% 100%
Extensió de garanties
Fum, sutge, xoc, impacte, ones sòniques, vandalisme, vent, pluja, calamarsa, neu, inundació, desenfangament i extracció de llots, vessaments i fuites accidentals 100% 100%
Danys per aigua produïts per fuites, ruptures i omissió de tancament d'aixetes 100% 100%
Localització d'avaries 100% -
Reparació de l'avaria 100% -
Despeses generals permanents 10% (Máx. 1.503 €)
Ruptura de vidres i pisa sanitària 10% (Máx. 3.005 €)
Danys elèctrics 10% (Máx 1.803 €) 10% (Máx. 1.803 €)
Danys estètics 3.005 € -
Responsabilitat Civil 150.253 €
Immobiliària Inclosa -
Explotació, productes entregats o serveis lliurats - Inclòs
Patronal - Inclòs
Robatori a instal·lacions fixes (continent) 10% -
Assistència a comerç Inclosa Inclosa
Garanties optatives    
Robatori i espoliació - 100%
Mobiliari, maquinària i existències - 100%
Mercaderies a aparadors - 5% (Màx. 1.803 €)
Efectiu: robatori i espoliació    
a) Fora de caixa forta - 301 €
b) En caixa forta - 1.503 €
Espoliació a clients i empleats   150 €/persona
(Màx. 1.503 €)
Transport de fons - 1.803 €
Desperfectes per robatori a continent - 100%
Pèrdua de beneficis    
Modalitat prestació diària capital pactat capital pactat Màx. 301 €/día. Màx. 90 dies
Modalitat benefici brut capital pactat - capital pactat Màx. 12 mesos
Ordinadors i perifèrics - Capital pactat
Béns refrigerats - Capital pactat
Béns de tercers en dipòsit - Capital pactat
Ampliació Responsabilitat Civil - Capital pactat