Les assegurances que li protegeixen a vostè i a la seva família

Calcular Assegurança de Vida

Vida Risc

Asseguri's un capital en cas de malaltia greu o invalidesa absoluta i permanent.

Tarificador +info

Decessos

Una assegurança que garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció i que inclou una àmplia varietat de serveis associats (assistència psicològica, orientació legal…).

Tarificador +info

Decessos +70

Una assegurança per a persones majors de 70 anys que garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció.

Tarificador +info