Conegui el preu de l'assegurança que necessita

Calcule su precio

Calcular Assegurança de Salut

Salutmedic

Ofereix a l'assegurat sis modalitats de contractació d'assistència mèdica que s'adapten a les seves necessitats.

Tarificador +info

Salutmedic Cirurgia sense Sang

Ofereix a l'assegurat cinc modalitats de contractació d'assistència mèdica que s'adapten a les seves necessitats.

Tarificador +info

Calcular Assegurança Dental

Dentalmedic

Ofereix a l'assegurat l'assistència odontològica més completa del mercat.
Ara la pots contractar on-line.

Tarificador Contractar +info

Calcular Assegurança de Vida

Vida Risc

Asseguri's un capital en cas de malaltia greu o invalidesa absoluta i permanent.

Tarificador +info

Calcular Assegurança de Decessos

Decessos

Una assegurança que garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció i que inclou una àmplia varietat de serveis associats (assistència psicològica, orientació legal…).

Tarificador +info

Decessos +70

Una assegurança per a persones majors de 70 anys que garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció.

Tarificador +info

Calcular Assegurança d'Accidents

Accidents personals

Cobertura de defunció per accident que li permet contractar altres garanties per accident, segons les seves necessitats(invalidesa, incapacitat laboral, dieta per hospitalització, etc.).

Tarificador +info

Calcular Assegurança de Malaltia

Doble Previsió Personal Baremat

Indemnització diària per a autònoms i empleats, que està regida per un barem que assigna un nombre de dies a cada patologia i que es cobra des de l'inici de la baixa.

Tarificador +info

Doble Previsió Personal Autònoms

Indemnització diària per a autònoms en cas d'incapacitat temporal per malaltia o per malaltia i accident.

Tarificador +info

Doble Previsió Personal Empleats

Indemnització diària per a empleats en cas d'incapacitat temporal per malaltia o per malaltia i accident.

Tarificador +info

Calcular Assegurança de Mascotes

Mascotsegur

Ofereix dues modalitats de contractació de reembossament de despeses veterinàries que
s'adapten a les seves necessitats.

Tarificador Contractar +info

Calcular Assegurança de Dependència

Assegurança de Dependència

Asseguri's un capital o una renda en cas de pèrdua de l'autonomia personal.

Tarificador +info