Conegui el preu de l'assegurança que necessita

Calcule su precio

Calcular Assegurança de Salut

Salutmedic

Ofereix a l'assegurat sis modalitats de contractació d'assistència mèdica que s'adapten a les seves necessitats.

Tarificador +info

Salutmedic Cirurgia sense Sang

Ofereix a l'assegurat cinc modalitats de contractació d'assistència mèdica que s'adapten a les seves necessitats.

Tarificador +info

Dentalmedic

Ofereix a l'assegurat l'assistència odontològica més completa del mercat.

+info

Calcular Assegurança de Mascotes

Mascotsegur

Ofereix dues modalitats de contractació de reembossament de despeses veterinàries que
s'adapten a les seves necessitats.

Tarificador Contractar +info

Calcular Assegurança de Vida

Vida Risc

Asseguri's un capital en cas de malaltia greu o invalidesa absoluta i permanent.

Tarificador +info

Calcular Assegurança de Decessos

Decessos

Una assegurança que garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció i que inclou una àmplia varietat de serveis associats (assistència psicològica, orientació legal…).

Tarificador +info

Decessos +70

Una assegurança per a persones majors de 70 anys que garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció.

Tarificador +info

Calcular Assegurança d'Accidents

Accidents personals

Cobertura de defunció per accident que li permet contractar altres garanties per accident, segons les seves necessitats(invalidesa, incapacitat laboral, dieta per hospitalització, etc.).

Tarificador +info

Calcular Assegurança de Malaltia

Doble Previsió Personal Baremat

Indemnització diària per a autònoms i empleats, que està regida per un barem que assigna un nombre de dies a cada patologia i que es cobra des de l'inici de la baixa.

Tarificador +info

Doble Previsió Personal Autònoms

Indemnització diària per a autònoms en cas d'incapacitat temporal per malaltia o per malaltia i accident.

Tarificador +info

Doble Previsió Personal Empleats

Indemnització diària per a empleats en cas d'incapacitat temporal per malaltia o per malaltia i accident.

Tarificador +info

Calcular Assegurança d'Estalvi

Simulador d'estalvi per aportació

Vostè té la possibilitat de poder estalviar uns diners cada mes. Coneixent la seva capacitat de pagament mensual, trimestral, semestral o anual, calculi quin serà el capital aproximat que haurà acumulat en el període de temps que desitgi.

Simulador

Simulador d'estalvi per capital desitjat

Vostè té previst canviar de cotxe d'aquí a quatre anys i necessita estalviar 18.000 euros durant aquest període de temps. Calculi quina serà l'aportació mensual, trimestral o anual que haurà d'efectuar durant aquests quatre anys.

Simulador

Calcular Pla de Pensions

Simulador de plans de pensions per aportació

Vostè té la possibilitat de poder estalviar uns diners cada mes. Coneixent la seva capacitat de pagament mensual, semestral o anual, calculi quin serà el capital que complementarà la seva pensió de jubilació en el futur.

Simulador

Simulador de plans de pensions per renda mensual desitjada

Calculi quina serà l'aportació mensual, trimestral, semestral o anual que haurà d'efectuar al pla de pensions per a aconseguir la renda mensual desitjada quan es jubili.

Simulador

Calcular Assegurança de Dependència

Assegurança de Dependència

Asseguri's un capital o una renda en cas de pèrdua de l'autonomia personal.

Tarificador +info