Política de Qualitat

política de calidad de Agrupació

En els darrers anys, Agrupació treballa decididament en temes de qualitat.

Periòdicament es constitueixen equips de treball per tal de millorar contínuament els processos interns que donen servei als nostres clients i on la qualitat està sempre present com un valor necessari i permanent.

La qualitat és un objectiu propi d'Agrupació i es plasma a través de diferents conceptes transversals que impregnen tota l'activitat de l'entitat. L'excel·lència, el servei i la millora són els tres eixos que defineixen el que és la qualitat per a Agrupació.

  • Entenem per excel·lència el nivell d'exigència que demanden els nostres clients i que fem nostre per estendre'l a cada una de les accions que duem a terme, ja siguin externes o internes.
  • El servei està a la base de la nostra activitat i la seva qualitat és la manera d'assegurar que el client rep el que espera d'Agrupació. Confiar la salut, la vida, els estalvis o la seguretat de la família a una entitat dóna ple dret als nostres clients a exigir la màxima qualitat del nostre servei.
  • El concepte de la millora, intrínsecament lligat a la qualitat en el món de l'empresa, és un dels motors que ens mouen i que ens permeten seguir imaginant noves formes de satisfer els nostres públics, interns i externs, a través de la innovació, el talent i la iniciativa com a eina de desenvolupament i avançament.

A més, l'àrea de Qualitat està integrada dins la Direcció de Control Intern i Acompliment, i gestiona els temes relacionats amb la valoració del servei per part dels clients a través de la realització d'enquestes en diferents moments de la vida de l'assegurança. Això permet que la companyia escolti i conegui l'opinió del client i de les seves necessitats, un fet fonamental per poder millorar en el camí a l'excel·lència de la qualitat del servei que oferim.