Les assegurances que li garanteixen la seva economia

Tarificadores para proteger sus Ingresos

Calcular Assegurança de Malaltia

Doble Previsió Personal Baremat

Indemnització diària per a autònoms i empleats, que està regida per un barem que assigna un nombre de dies a cada patologia i que es cobra des de l'inici de la baixa.

Tarificador +info

Doble Previsió Personal Autònoms

Indemnització diària per a autònoms en cas d'incapacitat temporal per malaltia o per malaltia i accident.

Tarificador +info

Doble Previsió Personal Empleats

Indemnització diària per a empleats en cas d'incapacitat temporal per malaltia o per malaltia i accident.

Tarificador +info