Oficines i serveis comunicacion@agrupacio.es 934826600 ES
logo Agrupació
logo Agrupació

Nota Legal

La pàgina web d'Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. té per objecte donar a conèixer les activitats i l'àmbit d'actuació d'aquesta Societat i del seu Grup d'Empreses, així com d'oferir als seus Usuaris i assegurats l'accés a un conjunt de serveis interactius.

Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. (d'ara endavant, Agrupació AMCI), té el seu domicili social a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Carretera de Rubí, número 72-74. Edifici Horizon. Figura inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, al Tomo 43.137, Foli 63, Full número B-423520, Inscripció 10ª, i en el Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-790. El seu NIF és el A65782807.

Agrupació AMCI es reserva el dret a modificar, a incorporar, així com a actualitzar, els continguts de la seva pàgina web, quan estimi convenient, sense necessitat de comunicació prèvia als Usuaris, i, en qualsevol cas, rebutjant qualsevol responsabilitat que se'n pugui derivar.

1. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades informem als Usuaris del nostre lloc web http://www.agrupacio.es que les seves dades personals són objecte de tractament per part de la societat Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., (societat pertanyent al Grup ACM Espanya) conforme a la nostra Política de Privacitat del Grup ACM Espanya.

2. Privadesa

La Web http://www.agrupacio.es utilitza galetes, petits Fitxers de dades generats a l'ordinador de l'Usuari, que abans de l'abandó d'aquesta pàgina web, obtenen dades originàries del seu ordinador. Aquestes galetes no són nocives i la seva funció és la d'oferir a l'Usuari una atenció més personalitzada quan visiti aquesta web.

L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

3. Exoneració de responsabilitats

3.1. Per ús indegut    

Agrupació AMCI no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús indegut de la informació de la web http://www.agrupacio.es.          

3.2. Per continguts de tercers  

La web propietat d'Agrupació AMCI pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines i/o albergar dades proporcionades per tercers en virtut de convenis de col·laboració signats amb Agrupació AMCI, els quals són completament independents d'aquesta pàgina web.

Agrupació AMCI no es responsabilitza ni garanteix l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol entitat o persona, física o jurídica, a través d'aquests enllaços o a través de dades proporcionades per tercers albergades a la web, ni es responsabilitza dels continguts, informacions i imatges que no depenguin de la web propietat d'Agrupació AMCI, tot i que apareguin en aquesta web en virtut dels esmentats convenis de col·laboració amb tercers.

Sens perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, donat cas que Agrupació AMCI tingués coneixement efectiu, en compliment amb allò que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que algun dels continguts, opinions i conceptes integrats a la web propietat d'Agrupació AMCI foren contraris a la llei, la moral o l'ordre públic, procedirà a la seva retirada.          

3.3. Per errades tecnològiques    

Agrupació AMCI no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema elegit (xarxa telefònica, internet, ...), motivats per causes alienes a Agrupació AMCI; de retards o bloqueigs en l'ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades d'Agrupació AMCI, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin arribar a ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control d'Agrupació AMCI. Així mateix, s'exonera Agrupació AMCI de qualsevol responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada pel Grup, sempre que procedeixi de fonts alienes.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial  

El contingut i estructura d'aquest lloc web estan protegits pels drets d'Autor. Tota la informació continguda en aquest és propietat d'Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A.

L'accés gratuït a la pàgina web d'Agrupació AMCI no implica drets o altres llicències per a la reproducció, distribució, manipulació, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació total o parcial, a títol onerós o gratuït, dels textos, imatges, gràfics, sons, animacions, vídeos o qualsevol altre contingut que aparegui en aquest lloc, quedant rigorosament prohibides qualsevol d'aquestes actuacions sense l'autorització expressa d'Agrupació AMCI.

Queden així mateix protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, i per tractats internacionals, les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d'aquesta web. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat dels codis fonts, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals, i serà objecte de tantes accions judicials que corresponguin en Dret.        

5. Legislació i Jurisdicció

Qualsevol divergència que pogués sorgir entre Agrupació AMCI i qualsevol dels usuaris de la seva pàgina web, amb relació a la seva correcta utilització, serà resolta d'acord amb la legislació espanyola vigent.

Així mateix, si les diferències entre les parts donessin lloc a un conflicte contenciós, aquestes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

Contacta