Oficines i serveis comunicacion@agrupacio.es 934826600 ES
logo Agrupació
logo Agrupació

Informació a clients

Document de Dades Fonamentals (KID) del producte d'assegurança Vida Estalvi i Inversió (informació legal i precontractual del producte)

Aquest document KID de dades fonamentals té per finalitat ajudar-lo a comprendre la seva naturalesa, els seus riscos, els seus costos i els seus beneficis potencials abans de subscriure'l, com a element clau d'assessorament precontractual en la seva distribució, en ser un producte d'inversió basat en assegurances i s'aconsella la seva lectura per tal de prendre una decisió convenient en la contractació.

El Reglament (UE) núm. 1286/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de novembre de 2014, sobre els documents de dades fonamentals relatius als productes d'inversió minorista vinculats i als productes d'inversió basats en assegurances, que regula aquest document KID i les seves normes de desenvolupament, obliga, a més, a la seva publicació en web i és accessible en aquest apartat.

 

Informació relativa a la sostenibilitat

Adaptació de la política d'inversions i de remuneració al Reglament (UE) 2019/2088 sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers.

 

Contacta