Informació legal, d'interès i altres documents

Información legal, de interés y otros documentos

Document de Dades Fonamentals (KID) del producte d'assegurança Vida Estalvi  i Inversió (informació legal i precontractual del producte)

Aquest document KID de dades fonamentals té per finalitat ajudar-lo a comprendre la seva naturalesa, els seus riscos, els seus costos i els seus beneficis potencials abans de subscriure'l, com a element clau d'assessorament precontractual en la seva distribució, en ser un producte d'inversió basat en assegurances i s'aconsella la seva lectura per tal de prendre una decisió convenient en la contractació.

El Reglament (UE) núm. 1286/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de novembre de 2014, sobre els documents de dades fonamentals relatius als productes d'inversió minorista vinculats i als productes d'inversió basats en assegurances, que regula aquest document KID i les seves normes de desenvolupament, obliga, a més, a la seva publicació en web i és accessible en aquest apartat.