Centre Aribau

Centro Aribau

Disposa pràcticament de totes les especialitats medicoquirúrgiques i d'altres disciplines complementàries.


A excepció dels serveis d'Infermeria i Anàlisis clíniques, per a la resta d'especialitats és necessària una petició prèvia d'hora.

Consulti la relació de metges de cada especialitat al quadre mèdic.

 • Al·lergologia: Aerosolteràpia, proves de provocació, proves epicutànies, test broncodinàmics
 • Angiologia i Cirurgia Vascular: doppler TSA i extremitats, eco doppler a qualsevol nivell
 • Aparell Digestiu: endoscòpia diagnòstica i terapèutica
 • Cardiologia: electrocardiografia, ergometries (proves d'esforç), holter (ECG de 24 hores), ecocardiografies
 • Cirurgia General: cirurgia laparoscòpia
 • Cirurgia Plàstica
 • Dermatologia
 • Endocrinologia
 • Ginecologia i Obstetrícia: amniocentesi, ecografies morfològiques (20 setmanes), revisió ginecològica anual
 • Hematologia
 • Massatge Terapèutic
 • Medicina Interna
 • Medicina Primària: anàlisis clíniques, infermeria, medicina de capçalera, pediatria
 • Nefrologia i Hipertensió: mapa (monitorització ambulatòria de la pressió arterial)
 • Neurologia
 • Oftalmologia: campimetries, optometries, paquimetries
 • Otorinolaringologia: audimetries, cirurgia per radiofreqüència, rinomanometries, fibroendoscòpies nasal i laríngia
 • Pneumologia
 • Podologia: quiropòdies, ortopodologia, cirurgia, estudis informatitzats de la marxa
 • Psicologia
 • Psiquiatria
 • Reumatologia
 • Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica: cirurgia artroscòpica
 • Unitat de Diagnòstic per la Imatge: radiologia convencional, mamografies, ecografies a tots nivells
 • Urologia

Horaris

Consulti els horaris a la web de Centres Mèdics