Canal ètic de denúncies

canal ético de denuncias

És un mitjà de prevenció de possibles accions indegudes que transgredin el Reglament Intern i Codi d'Ètica de les empreses del Grup ACM Espanya i/o puguin ser constitutives d'il·lícits penals corporatius.

Aquest canal, el qual garanteix seguretat i confidencialitat, està obert a clients, empleats, proveïdors i tercers vinculats, els quals, presidits per la bona fe, comunicaran aquest presumpte fet o acció irregular.

Aquest canal no atén qüestions reservades al Servei d'Atenció i Defensa del Client (SADC) o pròpies de gestió o assessorament de les àrees operatives del Grup ACM Espanya.