L'assegurança que ajuda a la seva família en els moments difícils

Tarificadores para ayudar a su familia

Calcular Assegurança de Decessos

Decessos

Una assegurança que garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció i que inclou una àmplia varietat de serveis associats (assistència psicològica, orientació legal…).

Tarificador +info

Decessos +70

Una assegurança per a persones majors de 70 anys que garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció.

Tarificador +info