App Agrupació
     Descarrega-la gratis

 

Autoritzacions mèdiques: informació de sol·licitud

Quins actes mèdics no necessiten autorització

No és necessària l'autorització per part de l'entitat en els següents casos:
  • Concertar visites mèdiques
  • Concertar proves de radiologia bàsica
  • Concertar ecografies
  • Concertar petits tractaments i actes realitzats en la consulta del facultatiu
  • Anar als centres d'urgències

Com sol·licitar una autorització

Per als actes que sí requereixen autorització per part de l'entitat, el seu metge pot prescriure'ls mitjançant la targeta. Si en 72 hores (excepte festius) la companyia no li indica el contrari, l'acte queda autoritzat.

En cas que el seu metge no realitzi la prescripció, vostè ha de cursar l'autorització directament amb l'entitat a través de qualsevol dels mitjans següents: Tant si l'acte el prescriu el metge mitjançant la targeta com si vostè sol·licita l'autorización a l'entitat, una vegada rebem la sol·licitud i la tramitem, li enviarem un SMS de confirmació.

Documentació necessària per sol·licitar una autorització

Si cursa l'autorització directament amb l'entitat, només ha de facilitar-nos la informació següent:
  • Prescripció mèdica (imprescindible)
  • Informe mèdic (si escau)
  • Número de la targeta de l'assegurat
  • Telèfon de contacte

Documents

Guia d'usuari