CITA ON-LINE

CITA ON-LINE AGRUPACIÓ

Té accés, en temps real, a l'agenda de facultatius del Centre mèdic Aribau.

 

Mitjançant d'aquest botó té accés, en temps real, a l'agenda de facultatius del Centre mèdi Aribau i concertar visita amb el professional sanitari pel qual desitja ser atès.

Per accedir a aquest servei només cal introduir el seu NIF i la data de naixement del pacient.

Com funciona aquest servei

Una vegada hagi accedit al sistema, podrà seleccionar l'especialitat per a la qual sol·licita visita. Un cop seleccionada, podrà comprovar la disponibilitat del metge i escollir l'hora en què prefereixi ser atès.

Cada pacient pot tenir programades un màxim de tres visites de forma simultània.

Hi ha determinades especialitats, les quals no apareixen ressaltades, que no podrà triar, ja que poden precisar d'algun tipus d'informació complementària per a la seva selecció. En aquests casos haurà de posar-se en contacte telefònic amb el Centre Aribau a través del 932 810 000.

En cas de no poder acudir a la cita sol·licitada, li agrairem que procedeixi a anul·lar-la com més aviat millor en aquest mateix servei, ja que això permetrà que un altre pacient es beneficiï d'aquesta circumstància, ocupi el seu lloc i sigui visitat abans.

Si durant el procés de concertació de visita tingués cap problema o necessités cap aclariment sobre el seu funcionament, no dubti a trucar-nos al 932 810 000 de dilluns a divendres.