Assegurança de mascotes: Mascotsegur

Mascotsegur

L'assegurança de mascotes per a la seva tranquil·litat, i la de gossos i gats.

Què és

Què cobreix

Serveis

Garanties opcionals

És una assegurança per a les mascotes (gossos i gats) que ofereix cobertura a tot el país per a intervencions quirúrgiques, estades i assistència veterinària. A més l'assegurança preveu una extensió de les cobertures en cas de viatge o desplaçament de menys de 90 dies en tota la Unió Europea.

L'assegurança ofereix també la possibilitat de:

 • Garantir una indemnització en cas de defunció per accident.
 • Garantia de responsabilitat civil derivada de la propietat de la mascota.

I molts més serveis: assessorament, assistència en viatge, club d'avantatges i descomptes (en clíniques veterinàries, residències, tendes, perruqueries), veterinari on-line i serveis d'organització de l'enterrament.

Com funciona

Vostè tria el veterinari que desitja i mascotsegur li reemborsa el 80% de les despeses, dins dels límits de cada modalitat.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya.

Quins animals es poden assegurar

Gossos i gats de més de 3 mesos d'edat o menys de 9 anys en el moment de la subscripció.

Interessants descomptes

 • Client Agrupació: 5% de descompte.
 • 2 o més animals contractats: 10% de descompte.
 • Gossos pigalls: 20% de descompte.

Formes de pagament

 • Mensual
 • Trimestral: descompte del 2%
 • Semestral: descompte del 3%
 • Anual: descompte del 5%

Carències

3 mesos per malaltia (incloses les vacunes) i 15 dies en cas d'accident.

2 Modalitats: Clinimascota i Completmascota

Garanties Clinimascota Completmascota

- Consultes, visites, actes i urgències

80% en cas d'intervenció quirúrgica 80%

- Honoraris quirúrgics (en cas de malaltia o accident): veterinari i despeses de quiròfan (material quirúrgic, osteosíntesi i endoscòpia)

80% 80%
- Actes vinculats a una intervenció quirúrgica i postquirúrgics (fins a un màxim de 15 dies després de la intervenció): anestèsia, radiologia i anàlisi 80% 80%
- Mitjans de diagnòstic (actes fora d'una intervenció quirúrgica): anàlisi de laboratori, proves radiològiques, radiologia contrastada, electrocardiograma, ecografies, ecocardiograma, melografia, electromiografia, ressonància magnètica, TAC, ecografia Doppler i endoscòpies No 80%
- Pròtesis 80% en cas d'intervenció quirúrgica (màx. 700 €/any) 80% (màx. 900 €/any)
- Farmàcia: tota medicació endovenosa, intramuscular o seroteràpia 80% en cas d'intervenció quirúrgica 80% en cas d'intervenció quirúrgica i/o estada
-Ingressos en cas d'estada quirúrgica 80% (màx. 200 €/any i com a màx. 48 h després de la intervenció) 80%
- Radioteràpia i oncologia No 80%
- Despeses d'eutanàsia realitzats per un veterinari 80% en cas d'intervenció quirúrgica fallida (màx. 150 €) 80% (màx. 150 €)
- Vacunes No 80% d'1 vacuna/any
(màx. 40 €)
- Prevenció: desparasitació interna i/o externa realitzada per un veterinari (1 acte gratis en la primera anualitat del contracte) Màxim: 15 € Màxim: 15 €
     
Límit de despeses d'assistència veterinària i intervenció quirúrgica 1.500 €/any 2.500 €/any

 

Servei d'assistència telefònica

 • Servei d'informació i orientació
 • Servei veterinari d'urgències 24 hores
 • Servei d'enterrament i incineració
 • Reserva de consulta en centres veterinaris
 • Hospitalització per malaltia o accident
 • Ajuda per a recerca d'animal perdut o robat
 • Servei de recollida i transports
 • Servei d'orientació sobre hotels
 • Servei de custòdia o guarderia
 • Servei d'informació per a viatge a l'estranger
 • Assessorament jurídic telefònic en tràmits amb administració
 • Segona opinió veterinària
 • Servei de menjar a domicili
 • Servei d'assessorament general

A l'estranger

 • Servei veterinari d'urgències 24 hores
 • Informació sobre estades en residència
 • Transport i custòdia dels animals domèstics

Més serveis

En cas de contractar la nostra pòlissa Mascotsegur, entra a formar part del Club Mascocard (www.mascocard.com), que li ofereix els serveis següents:

 • Descomptes per a mascotes en: clíniques veterinàries, residències, tendes, perruqueries...
 • Serveis de veterinari on-line i medalla identificativa amb codi QR personalitzat.
 • Enviament de mostres gratis i ofertes especials en nous productes per a mascotes.

Defunció de l'animal per accident

Cobertura opcional vàlida per als animals fins als 8 anys i carència de 15 dies.

  Opció 1 Opció 2 Opció 3
Capital per mort de l'animal (capital global) 400 € 600 € 1.000 €

Responsabilitat civil i Protecció Jurídica

Cobertura opcional: 150.000 € o 300.000 €. Inclou despeses de defensa jurídica i de reclamació fins a 3.000 €.